Syukur Sabari

"Jika nasionalisme yang dimaksudka ialah keluarga dan bangsa seseorang itu lebih utama untuk menerima kebaikan dan kebajikannya serta lebih berhak untuk dilimpahkan segala sumbangan dan jihadnya, maka maksudnya adalah benar. Siapakah yang tidak merasakan bahawa orang yang paling utama untuk menerima sumbangannya ialah bangsanya sendiri yang telah membesarkannya?"

- As-Syahid Hasan Al-Banna

Kepada guru2 yang pernah mengajar saya, terutamanya di Tabika Kemas Labohan Dagang, SK Labohan Dagang, SMK Bukit Changgang, SMT Port Dickson, KUTKM/UTeM dan UniKL, Selamat Hari Guru, anda penyuluh hidup, doa kesejahteraan untuk anda. Terima Kasih untuk segala budi.

Kepada guru2 yang pernah mengajar saya, terutamanya di Tabika Kemas Labohan Dagang, SK Labohan Dagang, SMK Bukit Changgang, SMT Port Dickson, KUTKM/UTeM dan UniKL, Selamat Hari Guru, anda penyuluh hidup, doa kesejahteraan untuk anda. Terima Kasih untuk segala budi.

  1. syukur posted this